You are here
Home > भिडियो > मोदीले पशुपतीमा क्षमा पुजा गरेपछि ( With Video)

मोदीले पशुपतीमा क्षमा पुजा गरेपछि ( With Video)

24 Views

भारतले नेपालमा नाका बन्दै गर्दै गर्दा मोदी नेपालको पशुपतीमा क्षमा पुजा गरेको भन्दा अचम्म लाग्ला तर हेर्नुहोस सत्य के हो भिडियोमा

 

Click Video to View

MODI NEPAL

Top