गाई भैसी गोरु पालन निजगढमा

 

Advertizee

 

 


 

निजगढको मोहोरी खोलामा कुखुरा खान लैजादै एक ब्यक्ति
निजगढको मोहोरी खोलामा कुखुरा खान लैजादै एक ब्यक्ति
निजगढमा  खेती बाली
निजगढमा खेती बाली

 

निजगढमा खसी बाख्रा पालन
निजगढमा खसी बाख्रा पालन
निजगढका घरहरु
निजगढका घरहरु
दिन भरी खेतमा काम गरे पछि थकाई मार्दै निजगढका मानिस
दिन भरी खेतमा काम गरे पछि थकाई मार्दै निजगढका मानिस
निजगढ हाट बजार
निजगढ हाट बजार

 

निजगढका महिलाहरु माछा मार्न जादै
निजगढका महिलाहरु माछा मार्न जादै
निजगढका महिलाहरू आफ्नो घरयासी काममा व्यस्त
निजगढका महिलाहरू आफ्नो घरयासी काममा व्यस्त
पढदै
निजगढ स्कुलका बिधार्थीहरू फोटो खिचाउदै र पढदै
निजगढका बिधार्थीहरु खेल्दै बिधालयमा
निजगढका बिधार्थीहरु खेल्दै बिधालयमा
बिधालय जादै निजगढका बिधार्थीहरु
बिधालय जादै निजगढका बिधार्थीहरु
बिधालयमा पठन पाठन गर्दै निजगढका बिधार्थीहरु
बिधालयमा पठन पाठन गर्दै निजगढका बिधार्थीहरु
निजगढ स्कुलका  बिधार्थीहरू फोटो खिचाउदै
निजगढ स्कुलका बिधार्थीहरू फोटो खिचाउदै
साधारण जिवन बिताउने निजगढका मानिसहरु
साधारण जिवन बिताउने निजगढका मानिसहरु
गाई भैसी गोरु पालन निजगढमा
गाई भैसी गोरु पालन निजगढमा

 

केही त्सबिरहरु हामीले निजगढ गाविसबाट लिएका छौ ।

2 COMMENTS

Comments are closed.