मोदीले पशुपतीमा क्षमा पुजा गरेपछि ( With Video)

0
3

भारतले नेपालमा नाका बन्दै गर्दै गर्दा मोदी नेपालको पशुपतीमा क्षमा पुजा गरेको भन्दा अचम्म लाग्ला तर हेर्नुहोस सत्य के हो भिडियोमा

 

Click Video to View

Advertisement in Post

MODI NEPAL