कबिता

0
6

रमेश रसिक

ए मान्छे!
तिमीमा मनवता हरायो ?
या पैसाले मानवतालाई जित्यो ?

तिमी,
पैसाकै लागि
कति सम्बन्धहरू स्थापित गर्छौ

पैसाकै लागि
स्थापित सम्बन्धहरू
क्षणभरमै भाँचिदिन्छौ।
-निजगढ, बारा