निजगढ  नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक बिद्यालयमा जनक शिक्षा सामाग्रीकै पाठ्य पुस्तक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । ‘कक्षा १ देखि १० सम्मका बिद्यार्थीहरुलाई जनक शिक्षा सामाग्रीको पाठयपुस्तक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सामान्य आर्थिक स्थित भएका अभिभावकले पनि जनक शिक्षाकै पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्न सक्ने हिसाबले यो निर्णय भएको हो ।