Prashant Tamang Live Nijgadh

Prashant Tamang Kunti Tamang Mingma Sherpa Avinash Ghising Dj Shishir Live in Nijgadh Loshar Concert Videos

भिडियो

129 Views

कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला साथै तपाईको १ कमेन्ट र लाईकले हामीलाई येस्तो समाचारहरू बेबसाईटमा राख्न प्रेरीर गर्नेछ । त्यसैले कमेन्ट र लाईक गर्न नभुल्नु होला है । धन्यबाद

Part One Concert


Part Two is Uploading

कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला साथै तपाईको १ कमेन्ट र लाईकले हामीलाई येस्तो समाचारहरू बेबसाईटमा राख्न प्रेरीर गर्नेछ । त्यसैले कमेन्ट र लाईक गर्न नभुल्नु होला है । धन्यबाद

Nijgadh Prashant Tamang Kunti Tamang Mingma Sherpa Avinash Ghising Dj Shishir Live in Nijgadh Loshar Concert